De kunst van het begrenzen – casus Berdien en Flynn

Als je begint met paardrijden leer je over het algemeen dat je linksaf gaat door aan je linker teugel te trekken en te duwen met je rechterbeen. Maar een paard is geen fiets! Die buitenteugel heb je ook nodig. Sterker nog, eigenlijk is hij veel belangrijker. Gooi je die los, dan krijgt je paard alle ruimte om over zijn buitenschouder te vallen. Of hij buigt als je wil afwenden keurig zijn hoofd, maar loopt gewoon rechtdoor over de hoefslag. Je binnenteugel vraagt stelling, maar je buitenteugel geeft aan dat je paard de hoek om moet. Het begrenzen van de buitenkant is dus belangrijk! Berdien en Flynn laten zien waarom.

Regelmatig help ik Berdien, een vriendin van mij, met haar tinker Flynn. Flynn is GROOT (1.68m) en nog jong. Ze rijden voornamelijk buiten om zijn spieren en conditie op te bouwen. Ik ondersteun hen bij het werken in de bak. Flynn mist nog wat balans en coördinatie, vooral in draf (galop wordt in de bak nog niet gereden) en Berdien is wat scheef, waardoor ze zijn grote bewegingen niet goed uit kan zitten. Samen hebben ze moeite met bochten in draf. Genoeg om aan te werken dus!

In stap gaat het al heel goed, zoals je op onderstaande foto kan zien. Berdien zit netjes rechtop, heeft haar armen in een knik, handen rechtop en voeten netjes onder zich. Flynn is in balans en geeft na. Stap is ook de gang waar we het meest in werken en waarin we weer de rust en balans opzoeken na een tijdje oefenen met de draf.

Berdien en Flynn in stap

In draf is het echter allemaal een stuk moeilijker. Flynn wil zijn balans bewaren door een onderhals op te zetten en boven zijn tempo te lopen, Berdien strekt makkelijk haar armen en draait haar rechterschouder naar voren.flynnilas8

Begrenzen met je buitenteugel

Door het naar voren draaien van die rechterschouder is het teugelcontact aan die kant vaak losser dan links. Bij het rijden van een volte op de rechterhand hangt de teugel in een boogje en stuurt Berdien automatisch op haar buitenteugel. De buitenkant is goed begrenst en deze voltes zijn keurig rond. Als ze echter van hand veranderen wordt het een heel ander verhaal. Flynn krijgt teveel ruimte aan de rechterkant, die nu de buitenkant van de volte is geworden. Hierdoor valt hij over zijn rechterschouder naar buiten. Berdien probeert dit te corrigeren door meer te vragen met haar binnenteugel, waardoor ze nog verder haar rechterschouder naar voren doet, inknikt naar links en het tegenoverstelde bereikt van wat ze wil. Flynn krijgt zo namelijk nóg meer ruimte aan de buitenkant! Bovendien blokkeert ze door aan de binnenteugel te trekken het ondertreden van het binnenachterbeen, waardoor Flynn aan de voorkant in de problemen komt. Ze begrenst zo de binnenkant, in plaats van de buitenkant.

flynnilas7

Begrenzen met je zit

Begrenzen doe je niet alleen met je teugels, maar ook met je benen. Wil je een volte rijden naar links, dan draai je je bekken iets naar links. Dat heeft als gevolg dat je rechter bovenbeen wat steviger tegen het zadel komt te liggen. Hiermee begrens je de buitenkant van het lichaam van je paard. Pak je ook nog je buitenteugel er iets bij om de schouder te begrenzen, dan zal je paard de hoefslag af gaan.

Door je bekken te draaien komt je gewicht op je buiten zitbeenknobbel en ook je schouders draaien automatisch mee. Knik niet in naar binnen. Dan komt je gewicht op je binnen zitbeenknobbel en geef je met de buitenkant juist weer teveel ruimte. Door je bekken naar binnen te draaien komt niet alleen het buiten bovenbeen tegen het zadel. Het binnen bovenbeen geeft hierdoor iets meer ruimte. Het binnen onderbeen komt automatisch tegen de buik van je paard en het buiten onderbeen geeft ruimte. Neemt je paard een krappe bocht, zet dan je bekken iets minder naar binnen. Door het draaien van je bekken komen ook je handen iets mee naar binnen en begrens je automatisch met je buitenteugel. Let ook eens op je hoofd. Als je teveel naar binnen kijkt in een wending of een volte geef je ruimte aan de buitenschouder. Kijk niet verder naar binnen dan naar het binnenoor van je paard.

De oplossing voor Berdien

Kijk nu nog eens naar de laatste foto van Berdien en Flynn. Wat zou ze kunnen doen om weer in balans te komen en Flynn op de juiste manier op de volte te zetten? Als eerste moet die rechterschouder een stukje naar achter. Daardoor komt haar rechterhand automatisch mee terug en komt er meer contact op de buitenteugel. Ook is het inknikken naar links daarmee opgelost. Haar binnenarm mag meer aansluiten tegen haar lichaam. Berdien heeft vroeger geleerd om naar het midden van de volte te kijken en draait daarom haar hoofd te ver naar binnen. Door de volte op te delen in vier kwarten en langs de binnenkant van Flynn’s binnenoor een kwart van de volte vooruit te kijken houdt ze haar hoofd in de juiste positie. Pas als ze haar blokken weer netjes opgebouwd heeft kan ze door haar bekken naar binnen te draaien opnieuw de volte inzetten.

Met veel dank aan Berdien (en Flynn) voor het mogen gebruiken van de foto’s!

1 thought on “De kunst van het begrenzen – casus Berdien en Flynn

  1. Pingback: Help mijn paard wil niet op de hoefslag | Ruiter in evenwicht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.